crowd testing

פיתוח

חוכמת ההמונים למען בדיקת תוכנה – איך עושים את זה?

השיטה גורסת כי תהליך הבדיקות יבוצע בידי קהל בודקים שהם גם המשתמשים בתוכנה או בשירות, המבצעים את הבדיקה באמצעות מכשירים אמיתיים ולא באמצעות סימולטורים או אימולטורים. איך עושים את זה ולמי זה מתאים?