תנאי שימוש

גיקטיים הוא אתר הפונה לאנשי טכנולוגיה ואינטרנט בארץ הרוצים לקבל חדשות, עדכונים וכתבות בתחומים אלה בעברית. בנוסף לסיקור טכנולוגי לקח על עצמו גיקטיים לקדם את תעשיית ההיי טק בארץ. >האתר מופעל ידי ידי חברת גיק מדיה בע"מ ופתוח לכלל הציבור.
תנאי השימוש המפורטים כאן הינם ההסכם המחייב בעבור השימוש באתר ובשירותים הנלווים לו, ואנו דורשים כי תקרא אותם כיוון שהם מחייבים אותך. עם זאת, ברור לנו כי שפה משפטית לעיתים עשויה להיות מסורבלת, ועל כן אנו מסבירים לך, כאן, בשפת בני אדם, מה הם עיקרי ההסכם וכיצד עלייך לפעול. התנאים כתובים בלשון זכר אך מופנים לשני המינים.
ראשיתמטרת הסכם זה היא להסדיר את יחסיך עם גיק מדיה, לרבות זכותה להפסיק לתת את השירותים באתר בכל עת.

שניתהסכם זה מסדיר את היחסים בינך לבין שאר המשתמשים באתר, את מדיניות השיחה והתגובות ואוסר על שימוש באתר למטרות פרסומיות.

שלישית, ההסכם מסדיר את הזכות של גיק מדיה להשתמש בצורה מסוימת בפרטים אישיים שיאספו באמצעות האתר ולספק לך שירותים מפולחים.

לבסוף, חשוב שתדע שגיק מדיה לעולם לא תהיה אחראית, משום סיבה ולכל נזק שיגרם לך כתוצאה מהסתמכות על המידע באתר.

הצדדים:הסכם זה הינו הסכם בינך לבין גיק מדיה בע”מ, מרח' הנחושת 6, רמת החייל תל אביב (להלן: גיק מדיה), ובין כלל המשתמשים האחרים באתר (להלן: המשתמשים) בכל הנוגע לשימוש באתרים – geektime.com, geektime.co.il (להלן: האתר). הסכם זה הינו מחייב וממצה ומטרתו להסדיר את היחסים בינך, גיק מדיה והמשתמשים האחרים באתר.

 • שינוי ההסכם: גיק מדיה רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה בכל עת, לרבות הטלת הגבלות עלייך אישית, או להתנות תנאים ספציפיים על שימושך באתר באמצעות הודעה אישית, וזאת כל עוד ניתנה לך התראה של 14 ימים מראש והזדמנות לסיים הסכם זה.
 • זמינות : גיק מדיה תעשה כמיטב יכולתה על מנת לשמור על האתר זמין; עם זאת, אין גיק מדיה מתחייבת כי האתר יהיה זמין בכל עת והיא רשאית להפסיק את ניהול האתר, הכתיבה בו ואחסנת השרת על פי שיקול דעתה הבלעדי. לא תהיה לך טענה לגבי אבדן תכנים, אבדן קישורים או כל טענה אחרת בעת מחיקת האתר או כל חלק ממנו.
 • שלילת תנאי שימוש: לגיק מדיה הזכות לשלול את תנאי השימוש מכלל המשתמשים, ממשתמשים מקבוצה מסוימת או ממשתמשים ממתחם כתובות IP מסיומות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. גיק מדיה תשלול את זכות השימוש בכל מקרה של הפרה מהותית של הסכם שימוש זה וכן במקרה שהיה לגיק מדיה יסוד להניח כי הפרסום שבוצע על ידי משתמש נעשה בניגוד לדין, לרבות לשון הרע כנגד גיק מדיה, משתמש אחר או כל אדם, פרסום המפר זכויות יוצרים, פרסום המפר סוד מסחרי, פרסום המפר איסורים על פי חוקי ותקנות ניירות ערך, פרסום המפר צו איסור פרסום, פרסום המפר סימן מסחרי, בא להטעות צרכנים על פי חוק הגנת הצרכן, פרסום המסית לגזענות, פרסום הקורא למרד, פרסום הקורא לביזה, שוד או פעולת איבה אחרת, פרסום הקורא לאלימות כנגד אדם על סמך נטיתו המינית או השתייכותו המינית, על סמך שירותו בצה"ל או אי שירותו בצה"ל או פרסום הקורא להשמדת עם (להלן: פרסום פוגע(
 • העדר אחריות: גיק מדיה תפרסם בבלוג תכנים. התכנים מובאים כמו שהם (AS IS) וללא כל אחריות; התכנים מתבססים על מקורות חיצוניים ועשויים להיות לא מדויקים. כמו כן, חלק מהתכנים עשויים לשאת אופי של מידע עובדתי או ייעוץ מקצועי, אולם, אין להתייחס למידע זה כאל ייעוץ מקצועי ובמיוחד לא כמידע מהימן. כל ידיעה המובאת בחזקת עובדה בבלוג אינה כזו אלא אם נטען אחרת ואין להסתמך עליה בשום פנים ואופן. גיק מדיה לא תהיה אחראית בשום מקרה, כמו כן, לנזקים שיגרמו לך במקרים בהם דלף מידע, נפרץ האתר, הושחתו תכנים, נפגעה פרטיותך על ידי חשיפת מידע שהוזן לאתר וכן לכל נזק תוצאתי ממנו. לבסוף, גיק מדיה לא תהיה אחראית כלפייך במידה ותסתמך על התכנים באתר.
 • תכנים פרסומיים: גיק מדיה תהא רשאית להציג, מפעם לפעם, מודעות של צדדים שלישיים או תכנים פרסומיים של צדדים שלישיים באתר לקידום ושיווק מוצרים וכן תכנים ממומנים על ידי צדדים שלישיים אשר עשויים להיות (או שלא עשויים להיות) לעניינך. הצגת תכנים אלו תעשה בין אם בבאנר פרסומי, במודעות ממומנות או בתכנים ממומנים. הנך מודע לכך כי חלק מהכנסותיה של גיק מדיה נובע משירותים אלו ולא תהיה לך כל טענה כנגד הצגת הפרסומות.
 • הסכמה לקבלת חומר פרסומי: מובהר בזה, כי עצם השימוש באתר מהווה, מעבר לכל הסכמה אשר ניתנה ו/או תינתן על ידיך באופן אחר, הסכמה שלך, לקבלת ניוזלטר ו/או חומר פרסומי ו/או אחר מגיקטיים בכפוף לזכותך להודיע על רצונך להפסיק לקבל חומר כאמור בכל עת באמצעות הסרתך מהשירות.
 • אחריות לגבי צדדים שלישיים: גיק מדיה אינה אחראית לנוהלי הפרטיות או לתכנים של אתרים אחרים אשר ימצא קישור באתר או שמקשרים אל האתר. בלחיצה על קישור, או כל סימן אחר, עליך לשים לב כי ייתכן ואתה עוזב את האתר. כמו כן, גיק מדיה לא תהיה אחראית על הפרסומות המוצגות באתר, אלא המפרסמים. כמו כן, גיק מדיה לא תהיה אחראית לתוכן המודעות שיפורסמו על ידי צדדים שלישיים ולא תהיה ערבה לטיבן. עוד לא תהא גיק מדיה ערב לאספקת הסחורה שתרכש בעקבות אותם פרסומים ולא תהא גיק מדיה אחראי בכל צורה לנזק שיגרם לך עקב רכישה של מוצרים בעקבות פרסומים באתר.
 • קישורים חיצוניים: מפעם לפעם תפרסם גיק מדיה באתר, בין באם בתוך כיתוב או בצורה נפרדת, קישורים לאתרים חיצוניים או מסגור של שירותי צד ג'. למען הסר ספק, אין גיק מדיה בעלם של אתרים אלו אלא אם נאמר אחרת ואין הם נמצאים בשליטתה אלא אם נאמר אחרת במפורש. גיק מדיה לא אחראית לתקינותם של הקישורים החיצוניים ולא אחראית לתוכן המובא בהם.
 • קצירת כתובות דואר: חל עלייך איסור מוחלט ומפורש לסרוק את האתר לכתובות דואר אלקטרוני או לכל שימוש אחר אשר עשוי לשמשו לעניינים מסחריים או אחרים באמצעים אוטומאטיים או ידניים למעט מנועי חיפוש. כל הפרה של סעיף זה הינה הפרה מהותית של הסכם השימוש ועשויה לגרור חסימת מתחם כתובות IP כמו גם נקיטת הליכים משפטיים.
 • זכויות יוצרים: כל המידע המובא באתר זה, לרבות תגובות הגולשים וכן עיצוב האתר, תוכנה, יישום, קובץ גרפי, קוד מחשב, טקסט, תמונה, משחקים, קטעי וידיאו, קטעי אודיו והיישום החיצוני הינם קניינה הרוחני של גיק מדיה אלא אם צוין אחרת במפורש. נאסר עלייך להעתיק, להפיץ להציג בפומבי או לעשות שימוש בקניינה הרוחני של גיק מדיה ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב, לרבות העתקה מלאה ו/או חלקית; שימוש בסימני מסחר ו/או לוגו, איחסון בארכיון, תירגום, עריכה מחדש וכיוצא בזה.
 • שירותים חיצוניים: גיק מדיה תהא רשאית להשתמש, בין היתר, בשירותים חיצוניים על מנת לספק תכנים לאתר כמו גם את תכני האתר בצורה יעילה יותר. השימוש בשירותים אלו כפוף לתנאי השימוש בשירותים אלו בלבד ולא תקום כל טענה לגבי שירותים אלו כנגד גיק מדיה. (בשפה שאינה משפטית: אם נרשמת לעדכוני דואר אלקטרוני ושירות העדכונים שולח לך דואר זבל, הטענה היא נגד שירות העדכונים ולא נגד גיק מדיה). כמו כן, גיק מדיה תהא רשאית להשתמש בשירותי צד ג' על מנת לספק חלק מחווית האתר, כגון הצגת סרטונים, ניהול תגובות, קישור לאתרים אחרים או הצבעות על פוסטים, לשירותים אלה עשויים להיות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות שונה, אשר עלייך לבחון בטרם תשתמש בשירותים.
 • תגובות והערות משתמש: האתר מערכת המאפשרת שיח בנוגע לפרסומים המובאים בו. על כן, גיק מדיה מאפשרת הותרת תגובות בחלק מהעמודים באתר. תגובות אלו מובאות על אחריות כותביהן בלבד ולא באחריות גיק מדיה. גיק מדיה תאפשר לך לפרסם תגובות לכתבות ומאמרים בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם זה. אתה מצהיר כי קראת את הסעיף וכי אתה מודע להשלכות ולנזקים שעשויים להגרם עקב הפרת הסכם זה למשתמשים אחרים ולגיק מדיה, ואתה מתחייב לפצות את גיק מדיה ומשתמשים אחרים בעקבות כל נזק שיגרום עקב שימוש פוגע.
 • פרסום הודעה:כל עוד לא נשללה זכותך לפי אחד מסעיפי החוזה תהא לך הזכות לפרסם הודעות ותגובות לפרסומים באתר או כתבות ('תגובות'), הכפופות להוראות סעיף זה:
 • איסור שימוש מטריד או פוגעני: לא תבצע שימוש באתר על מנת להטריד משתמשים אחרים או את גיק מדיה, בין אם באמצעות שליחה בלתי פוסקת של מסרים ובין אם באמצעות שליחת מסרים פוגעניים או מטרידים. תבצע רק שימוש בתום לב במערכת התגובות; לא תתחקה אחר משתמשים אחרים, לא תעקוב אחריהם ולא תאיים עליהם בכל צורה שהיא. לא תאיים לחשוף את זהות המשתמשים האחרים באם אלו כותבים בעילום שם ולא תפגע בכבודם. לא תגרום נזק לשמם הטוב, לרכושם ולגופם של משתמשים אחרים;
 • לא תפרסם כל מידע אשר הינו פרסום פוגע כהגדרתו.
 • הנך פוטר את גיק מדיה מכל אחריות לנזקים שיגרמו לך עקב פרסום הודעה על ידי משתמשים כיוון שהנך מודע ליכולתה המוגבלת של גיק מדיה לפקח אחר שימוש בתגובות;
 • אחריות: אתה תהיה אחראי בלעדית לתכנים שתפרסם בתגובות, ואתה מצהיר כי בדקת אותם טרם פרסומם וכי תשפה את גיק מדיה בגין כל נזק שיגרם לה עקב פרסום תכנים כוזבים.
 • רשיון שימוש לתגובות: הנך מקנה לגיק מדיה רשיון עולמי, ללא תמורה, לא הדיר, בלתי מוגבל, לרבות ליצירת רשיון משנה, לפרסם, להמחיז או לבצע כל פעולה אחרת בכל תוכן שיוגש על ידך כתגובה ו\או כתבה בהתאם לפונקציונאליות הפנימית של האתר.
 • אישור ומחיקת תגובות: לגיק מדיה הזכות הבלעדית למחוק תגובות ולחסום אותך מלהגיב, כמו גם לא לאשר תגובות שסומנו כדואר זבל. בטרם תעשה כן, גיק מדיה תזהיר אותך כי תגובותייך פוגעות באיכות השיח וגורמות נזק. למען הסר ספק, האתר הוא קניינה הבלעדי של גיק מדיה וזו אינו מחויבת לפרסם תגובות כלל.
 • הסרת פרסומים פוגעים:באם תמצא לנכון, גיק מדיה תהא רשאית לנקוט בשיטה הבאה על מנת למנוע פרסומים פוגעים או להגביל ממשתמש שפוגע באיכות השיח להגיב:
 1. מצאה גיק מדיה כי פגעת באיכות השיח ואינה מעוניין לפרסם את תגובותייך, תשלח לך מיידית הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שציינת באותה התגובה ו\או תגובה פומבית לתגובתך באתר ותבהיר כי אינה מעוניינת שתמשיך לפרסם את תגובותייך;
 2. לא ניתנה תגובה להודעת בתוך 24 שעות, תחסום גיק מדיה, על פי שיקול דעתה הבלעדית, את יכולתך להגיב. עד שתנתן תגובה לפי סעיף זה, רשאית גיק מדיה למחוק כל הודעה שתפורסם על ידך.
 3. אם הגבת, וטענת לסיבות מדוע שלא תחסם, תשקול גיק מדיה שנית את חסימתך.
 4. לאחר ששקלה שנית גיק מדיה את חסימתך, רשאית היא לנקוט באחד מהצעדים הבאים על מנת להבטיח את איכות השיחה: (1) חסימתך מאפשרות תגובה (2) חיובך בעלות תגובה שתקבע על ידי גיק מדיה לפי נסיבות העניין (3) סינון אקטיבי של תגובותיך, עם החזר הוצאות הסינון.
 • תכנים פוגעניים:  באם מצאת הודעה או תגובה שעשויה להיות פרסום פוגע עלייך לדווח מיידית לגיק מדיה. מרגע שפניה תתקבל, גיק מדיה תעשה כמיטב יכולתה לברר האם הפרסום הינו בניגוד להסכם זה ובניגוד לחוק, ובמקרה שתמצא שכן, גיק מדיה תסיר את הפרסום ללא דיחוי.
 • תוכן פרסומי:נאסר עלייך לפרסום תגובות בעלות אופי מסחרי, פרסומי או שיווקי ללא הסכמת גיק מדיה. כל פרסום של תגובה בעלת אופי כזה תחייב אותך בעלות הפצה של 10,000 ש"ח וכן בעלות אחסון שנתית של 1 ש"ח לאות כתובה בפרסום. למען הסר ספק, תגובות מהסוג הבא יסווגו כתגובות פרסומיות:
 1. תגובות המפנות לאתר מסחרי אשר אינן קשורות בצורה מובנית לתוכן המפורסם בעמוד;
 2. תגובות המכילות יותר מקישור אחד לעמוד מסחרי וללא כל טקסט רלוונטי לתוכן האתר או לפוסט;
 3. תגובות המפנות לאתר אחר בכדי לקדם את עסקיו ללא כל קשר לפרסום באתר;
 4. תגובות סתומות שאינן מכילות דבר מלבד טקסט חסר משמעות וקישור לאתר מסחרי.

 

מדיניות פרטיות: גיק מדיה מעריכה את פרטיותך ועל כן ניסחה את מדיניות פרטיות זו על מנת להבהיר לך איזה מידע נשמר על ידה וכיצד היא מטפלת בו. בשימושך באתר הנך מסכים כי גיק מדיה תאסוף מידע זה ותשתמש בו בהתאם למדיניות זו.

 • מידע שנשמר: גיק מדיה שומרת מידע שניתן על ידך, מידע שניתן על ידי אחרים ומידע שמסופק לגיק מדיה במהלך גלישתך באתר, לרבות מידע שסיפקת בעת שפרסמת תגובות.
 • מידע סטטיסטי: כמו כן, גיק מדיה שומרת מידע סטטיסטי כמו כמות הצפיות בכל מודעה וכמות קורות החיים שנשלחו וכן את העמודים המפנים לאתר (HTTP Referrer), סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה, רזולוציית המסך ועוד.
 • שימוש בצדדים שלישיים: גיק מדיה עשויה להשתמש בצדדים שלישיים לצורך מתן שירותים, לרבות צדדים שלישיים המאפשרים הרשמה לאתר כגון Facebook וכן שירותים סטטיסטיים כמו Google Analytics אשר לחלקם מדיניות פרטיות שונה ממדיניות זו. לצורך כך, הנך נדרש לעיין במדיניות הפרטיות של שירותים אלה מעת לעת, ולבדוק את הסכמתך להם.
 • כיצד ניתן לעיין במידע? על מנת לעיין במידע השמור על אודותייך, תדרש לשלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת [email protected] ולבקש עיון במידע, לצורך כך תדרש לספק לגיק מדיה מידע המאפשר את זיהויך כבעל המידע.
 • כיצד ניתן לתקן מידע? באם אתה מאמין כי מידע מסוים שנשמר על אודותייך אינו נכון, הרי שניתן לתקנו על ידי פניה בדואר אלקטרוני לכתובת [email protected].
 • כיצד ניתן להסיר מידע או למחוק אותו? ניתן למחוק את כל המידע שלך על ידי פניה בדואר אלקטרוני לכתובת [email protected] עם בקשה להסיר את הפרטים השמורים עלייך.
 • מהם השימושים במידע? גיק מדיה תשתמש במידע שיסופק על ידך ויאסף באמצעות האתר על מנת לספק לך את השירותים המפורטים באתר  או על ידי החברה, לרבות העברת מידע על פי בקשתך לצדדים שלישיים כגון מעסיקים.
 • האם יעשה שימוש במידע עליי לצרכי דיוור ישיר? אך ורק אם תבקש מגיק מדיה, גיק מדיה תשלח לך מעת לעת ועל פי בחירתך דיוורים ישירים.
 • כיצד ניתן לדווח על פגיעה בפרטיותי? אם אתה חש כי פרטיותך נפגעת, אנא צור קשר עם גיק מדיה בכתובת [email protected] ואנו נבחן את הנושא.

שונות: הצדדים נכנסים להסכם זה כקבלנים עצמאיים ולא יחולו יחסי עובד-מעביד; כל צד ישא בהוצאותיו במלואו. הדין הישראלי יחול על כל סכסוך הנובע מהסכם זה בלעדית וכי כל סכסוך יובא בצורה בלעדית לבתי המשפט במחוז מרכז בישראל.

תנאי האתר הכלליים הקשורים לתחרויות ואירועים שמקיימת החברה

 • גיקמדיה אינה אחראית בשום אופן על רישום מאוחר של משתתפים או לאובדן פרטי משתתפים במהלך תהליך הרישום לתחרות או אירוע.
 • הזוכים והמשתתפים בתחרויות או אירועים שמפיקה החברה מסכימים כי שמם יפורסם כמשתתפים/ כזוכים בתחרות או האירוע ו/או גם לפעילות שיווקית / פרסומית נוספת מטעם האתר או צדדים שלישיים הקשורים אליו והקשורים לתחרות או האירוע.
 • הפרסים ניתן כפי שהם ולא ניתן לשנותם ו/או להחליפם. כמו כן, לא ניתן להמיר את הפרסים בכסף או שווה כסף.
 • ההשתתפות מותרת לגולשי האתר או מוזמנים מטעם החברה או האתר.
 • ההשתתפות בתחרויות אסורה על עובדי ומנהלי חברת גיקמדיה ובני משפחותיהם.
 • קביעת הזוכים בפרסים על ידי חברת גיקמדיה הינה סופית ואינה ניתנת לעירעור ותמסר על ידי החברה עד 21 ימים אחרי סיום התחרות.
 • גיקמדיה שומרת לעצמה את הזכות, בהינתן תנאים אשר אינם בשליטתה, לבטל או לדחות את התחרות במידת הצורך וזאת בהתאם לשיקול דעת החברה ובלא לתת דין וחשבון על כך לכל גורם שהוא.


מדיניות ביטול עסקה לאחר רכישת כרטיסים
הינה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010.

 • ביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות הודעה אל [email protected] בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ– 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע.
 • עפ"י תקנות ביטול עסקה, תהיו זכאים להחזר כספי בהתאם למחיר ששולם בפועל, בניכוי דמי ביטול בסך של 5% ממחיר העסקה או 100 ש"ח הנמוך מביניהם.
 • שימו לב – לא ניתן לבטל עסקה לרכישת כרטיסים 7 ימי עסקים או פחות, טרם האירוע/כנס, ולא ניתן לבטל אם עברו שבועיים ממועד הרכישה.
 • בעצם ההשתתפות בתחרות או אירוע מקבלים עליהם המשתתפים תנאים וכללים אלו.