Access Industries

"אנחנו לא קרן הון סיכון קלאסית, אצלנו יש בעל מניות אחד עם גישה למיליארדים"

מדי חודש נביא לכם את הסיפור של קרן הון סיכון אחת, והפעם: קרן כללטק שבבעלות המיליארדר לן בלווטניק, ומנהליה – אבי פישר ודניאל שנער – מציעים ליזמים לבחור טוב את המשקיעים שלהם, משום שהם יהפכו למשפחה: "אולי לא כמו בני זוג אבל לפחות כמו חמותכם"