Battery Issue

הדור הבא של הסוללות

חוקרים מאוניברסיטת אילינוי מציגים את הדור הבא של הסוללות: קטנות יותר, חזקות יותר ונטענות הרבה יותר מהר. בקרוב במכשיר הקרוב אליכם?

תוכנה

חלונות 7 צריכה להחליף סוללות

מספר משתמשים מתלוננים בשבועות האחרונים על אזהרות שווא של מערכת ההפעלה חלונות 7 בכל הנוגע למצב הסוללה של המחשבים הניידים. מיקרוסופט בדקה וטוענת שכל האזהרות אכן לגיטימיות ואם מערכת ההפעלה אומרת, מערכת ההפעלה צודקת.