vine

מדיה חברתית

פייסבוק למפתחים: אפליקציות שיציעו פונקציות קיימות לא יאושרו

כחלק משינוי מדיניות, החליטה פייסבוק להפסיק לעבוד עם מספר אפליקציות ולא לאפשר להן להציע למשתמשים לגשת אל רשימת החברים שלהם. מדוע היא עושה זאת, וכיצד זה עלול להשפיע על האפליקציה שלכם?