User-Generated Content

גוגל עובדת על מכשיר מוזיקה עצמאי

שמועות חדשות באינטרנט החלו לצוץ כי גוגל עובדת על פיתוח עצמאי של מוצר להזרמת תכני אודיו בבית המשתמש. האם זהו הצעד הראשון במטרה להפוך לאימפריית תכנים?

אינטרנט

Google TV: ניסיון נוסף בדרך

גוגל החלה להפיץ כ-250 מכשירים בארבע ערים מרכזיות בארצות הברית, המיועדים לעזור למשתמשים לצפות ולשתף תכנים בין שלל מכשיריהם. האם מדובר בדור הבא של Google TV?