Trending topics

מדיה חברתית

ספאם @ טוויטר

ספאם, מצאתם אותו בפקסים, בטלפון, בתיבת הדואר שלכם, הוא זחל לתיבת הדואר האלקטרוני שלכם, לטלפונים הניידים שלכם ל-SMS שלכם. הוא אפילו השתחל בתוכנות המסרים המידיים, ועכשיו הוא גם פה. כובש את שירות המיקרו-בלוגינג, Twitter.