smarter planet

מדיה חברתית

מפגש עם מעבדות הפיתוח של IBM

במהלך שיווקי מעניין, מעבדות הפיתוח של IBM יזמו מפגש של כמה מאנשי המדיה החברתית הבולטים בישראל. מטרת המפגש המוצהרת, היתה לייצר דיאלוג בין מעבדות הפיתוח ובין אנשי המדיה החברתית, תוך הצגה של מספר פרוייקטים חדשים אשר נמצאים במעבדות IBM בשלבים שונים של פיתוח. אילאיל בן שלום השתתפה ומביאה רשמים מהמפגש.