Reader

אינטרנט

מדריך: כיצד לעבוד עם חשבונות מרובים ב-Google

כמה מכם בעלי מספר חשבונות גוגל? וכמה מכם צריכים להשתמש במספר חשבונות במקביל? למרות שכבר היו קיימים פתרונות יצירתיים לצורך להתנתק ולהתחבר מחדש כל פעם, השבוע סוף סוף החליטה גוגל להטמיע את האפשרות להתחבר עם מספר חשבונות במקביל באמצעות דפדפן אחד.