Opinions

WhatsApp מתעדכנת: מה חדש?

בעדכון לאפליקציית האנדרואיד של שירות המסרים המיידיים, ניתן מעתה להחליט מי בדיוק יוכל לדעת מתי הפעם האחרונה שנכנסתם לאפליקציה ואף לרכוש רישיון לתוכנה עבור חברים.