nielsen

מדיה חברתית

מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?

חשבת פעם מה הקישור או האפליקציה שבחרת לפתוח דבר ראשון על הבוקר אומר עלייך? מסתבר שיש כאלו שבדקו את העניין ומצאו כי מעבר להבדלים בהרגלי השימוש בין משתמשי הרשת השונים, יש גם הבדלי אופי