NASDAQ

אבטחת מידע

פורצים חדרו ל-NASDAQ

הפריצות למערכות NASDAQ פגעו רק ברשתות המעטפת, תוך שהן מתעלמות מרשת המסחר עצמה. הרשתות שנפגעו הכילו מידע מסחרי רגיש, ובשלב זה לא ברור מי עומדים מאחורי הפריצות ומה היקף הנזק