EQUInom

ה-AI במקום הנדסה גנטית: "יצרנו פנה-קוטה מאפונה שלא ניתן לאבחן שלא יוצרה מחלב מן החי"

חברת Equinom הישראלית סורקת את הגנים, מזהה את הקוד הגנומי במוצר המטרה ואז בעזרת אלגוריתם עושה אופטימיזציה של הזרעים וסימולציה. בחברה מתגאים בקינוח פנה-קוטה מבוסס חלבון אפונה – שמרגיש בדיוק כמו הדבר האמיתי