BuddyFlick

תחילת סופו של עידן הפייסבוק

רשתות חברתיות הן כאן להישאר, אך האם גורלה של פייסבוק יהיה דומה לזה של מייספייס? הסימנים הראשונים לשקיעתה של הענקית מתחילים לבצבץ על פני הרשת