Babylon

בבילון הודיעה שגוגל לא תחדש ההסכם עמה – והמניה מתרסקת

חברת התרגום הישראלית הודיעה לבורסה כי לאי חידוש ההסכם צפויה להיות ׳׳השפעה מהותית׳׳ על הכנסותיה – והמניה צונחת בכ-65%. מנכ׳׳ל החברה: ׳׳מוקדם מידי לתת הערכה כזו או אחרת על מלוא ההשלכות של האירועים׳׳.