Wifi Security

אבטחת מידע

ILHack 2009 – כנס ההאקרים הישראלי

אחרי חמש שנים בהם לא היה בארץ כנס רציני בתחום אבטחת מידע והאקינג לקח יניב מירון את העניינים לידיים וסידר לנו את ILHack2009. לקחנו את המצלמה ויצאנו לראות האם באמת קיימת קהילת האקינג ומצאנו כמה דברים מאוד מעניינים.