Web

פיתוח

הפתרון למגבלות משאבים וכוח אדם: מפתחים עוברים לבסיס נתונים כשירות ענן

בעולם שבו ניתוח אנליטי של נתונים מהווה תנאי להצלחה – מגבלות תשתית ותקציב הן המחסום הגבוה ביותר בדרך לפיתוח אפליקציה העושה שימוש מאסיבי בבסיס נתונים או במחסן נתונים. בין אם מדובר במפתח בודד, בצוות קטן או בארגון גדול – התשובה למגבלות האלה עוברת בענן