We!

היי-טק ו-IT

חילן טק מסכמת רבעון ראשון: עלייה של 3.4% בהכנסות וגידול של 10.1% ברווח הנקי ל- 13.5 מיליון ש"ח

ברבעון הראשון רושמת חילן טק תוצאות שיא במדדי ההכנסות והרווחיות. הכנסות החברה עלו ב- 3.4% והגיעו ל- 62.7 מיליון ₪, הרווח התפעולי צמח ב- 17.6% והגיע ל- 17 מיליון ₪ והרווח הנקי צמח ב- 10.1% ל- 13.5 מיליון ₪.

היי-טק ו-IT

חברת We! השלימה פרוייקט וירטואליזצית שרתים ואחסון עבור חברת ביפר: המירה כ- 40 שרתים לשלושה

חברת We!, מקבוצת חילן-טק, אחת מחברות האינטגרציה המובילות בישראל בתחום ה- IT סיימה פרוייקט של איחוד שרתים ואחסון בחברת ביפר במסגרת הפרוייקט הוחלפו 40 שרתים הקיימים כיום בחברה בשלושה שרתים