Volume license

Windows 7 – שדרוג חינם אבל לא לכולם

מיקרוסופט ממשיכה בצעדים יוצאי דופן ומעלה את מספר המחשבים האישיים שניתן לרכוש בשבילם עדכון חינם למערכת ההפעלה החדשה Windows 7 ל – 25 יחידות. עם זאת, נראה כי השדרוג המוצע פוגע בארגונים הבינוניים אשר לא שייכים לתכנית SA ומספר המחשבים שלהם גדול מ – 25.