Verint

גיוס: NowForce הישראלית מגייסת 4.5 מיליון דולר כדי לסייע במקרי חירום

המערכת של החברה מחליפה מערכות יקרות מאוד שרוכשים ארגוני חירום עבור המוקדים שלהם. בעזרת הפתרונות שהיא מציעה, ניתן לקצר באופן משמעותי את זמן הדיווח על מקרי חירום והטיפול בנפגעים. כעת, הודיעה החברה על השלמת סבב גיוס שני בהובלת ורינט