TrafficSense

Cellint – למפות את הפקקים עם הסלולרי

השימוש ביכולת האיכון של מכשירי הטלפון הניידים על-בסיס תדרי הסלולר יכול לספק כמויות אדירות של מידע על מצב התנועה. חברת הסטארטאפ הישראלית Cellint הפכה את הנתונים הללו לעסק.