thinknext 2015

המציאות המדומה של Pebbles Interfaces תהפוך אתכם לוירטואלים [Think Next]

הפיתוח של חברת Pebbles Interfaces הישראלית מכניס את המשתמש אל תוך החוויה הווירטואלית, באמצעות חיישן תלת מימדי שיזהה את הגוף שלכם ואת האיברים השונים וימיר גם אותם לתוך הסביבה הוירטואלית