sharing

אפליקציה חדשה מציעה לחלוק רגשות ורגעים עם אנשים זרים לחלוטין

הרשתות החברתיות מוצפות בתמונות סלפי סתמיות שלרוב האינטראקציה עימם תסתכם ב׳לייק׳. אפליקציה חדשה רוצה לגרום לכם לשתף בהן זר מוחלט שנמצא כרגע בסיטואציה דומה לשלכם, יתכן ובקצה השני של העולם