senior

היי-טק ו-IT

ברוכים הבאים לעולם היישום האמיתי

"ואם חשבת שבהפיכתך למומחה טכנולוגי, הסתיימה הכשרתך המקצועית. טעית ". מיישם נדרש להכשרה בשלושה עולמות תוכן מהן מורכב יישום ERP: הטכנולוגי,התהליכי והאנושי. חיים יוספי, כותב לחברים בתחילת הדרך על מסלול ההכשרה הארוך הנדרש לקבלת התואר Senior.