safri

מלחמת הדפדפנים: מבט קצת אחר

מה הקשר שבין נטסקייפ לפיירפוקס?, איך השתלט אקספלורר על השוק ומדוע הוא מאבד אותו כעת? סקירה הסטורית ותמונת מצב מעודכנת הנוגעת לשוק הדפדפנים