ringback-advertising

גוגל החלה לפתח מודל פרסום קולי

גוגל מחפשת מקורות הכנסה חדשים. אלו לא חדשות. אך את הרמז הבולט ביותר למודל החיפוש החדש של גוגל, אפשר היה למצוא בפטנט שהגישה החברה בתחילת השבוע בארה”ב, שמתאר את השיטה להעברת פרסום ממוקד למשתמשי טלפון. הפטנט, אשר שייך לחברת google, ונקרא “Ringback Advertising” ,מתאר את מערכת להעברת מודעות פרסום ממוקדות לכל סוגי הטלפונים השונים, כולל מכשירים מבוססי IP, טלפונים סלולאריים, או טלפונים נייחים.