/r/IAmA

סוף שבוע סוער במיוחד עבר על רדדיט

סוף השבוע האחרון המחיש טוב מאוד את כוחה של הקהילה, ועד כמה ביכולתה להשפיע. פלטפורמת רדדיט, המנוהלת על ידי מתנדבים, קפאה של שמריה לאחר שאלו יצאו במחאה על פיטוריה של ׳אשת הקשר׳ שלהם בחברה