publishers

תוכנה

אפל ואמאזון עוד יהרגו את הספרות המודפסת [דעה]

הוצאה להורג של דפוסי שימוש ומוצרים פופולארים אינה חדשה לאפל. הפעם היא בדרכה להשמיד את האצולה של תעשיית הדפוס: בתי ההוצאה לאור. בטור זה אעיף מבט על הנידונים החדשים למוות: המו"לים. לא בטוח שנצטער על כך, במובנים רבים מדובר בצדק פואטי