Mobile Payments

אינטרנט

המעבר לארנק הסלולארי

הטכנולוגיה כבר קיימת, רוב הבעיות כבר נפתרו אבל חוקי רגולציה, חשש מלקפוץ מים וחשש גדול יותר של החברות מהצורך לחנך את השוק עוצרים את הארנק הסלולארי.