microsoft r&d

מיכל ברוורמן-בלומנשטיק תחליף את אסף רפפורט כמנכ׳׳לית מרכז הפיתוח של מיקרוסופט ישראל

ברוורמן-בלומנשטיק היא המנכ׳׳לית הרביעית של המרכז, והאישה הראשונה שמכהנת בתפקיד: ”נרגשת להמשיך את המצוינות הטכנולוגית שלנו ולכבוש יחד פסגות חדשות”