mark

גוגל פלוס, מינוס [דעה]

ארבעה חודשים אחרי שהושקה, גוגל פלוס כבר לא באמת מאיימת על צוקרברג. הרשת החברתית של גוגל, ניסיון רביעי ואחרון