human-values

על חדשנות טכנולוגית וערכים אנושיים

מי לא שמע על חברת HP, אחת מחברות הטכנולוגיה הגדולות ביותר בעולם. החברה נקראת על שם שני מייסדיה אך היתה תקופה שהחברה ספקה לא מעט כיסוי עובדתי לבדיחה שטענה שמקורם של ראשי התיבות של שמה הוא High Priced (מחיר גבוה), אלון גור אריה מנתח תהליכי חדשנות וערכים אנושיים.