Geo-Location

תוכנה

האם אפל נפרדת משירותי המפות של גוגל?

לפני כחודשיים אפל הצליחה לרכוש את חברת Placebase, המספקת שירותי מפות ומיפוי, בשקט בשקט ומתחת לאף של כולם. מאז ועד אתמול, שרר שקט תעשייתי עד שידיעה על עדכון תפקידו של מנהל החברה לשעבר לתפקיד באפל הסעיר מחדש את הרוחות. האם אפל מתקדמת צעד נוסף לעצמאות וצעד נוסף לעבר ההתנתקות מגוגל?