Enterprise social software

מדוע אנשי IT שונאים את טוויטר ופייסבוק?

סקר שנערך על-ידי Osterman Research מצא כי אף על פי שחלק רחב מהארגונים כבר החל לאמץ את תפיסה המדיה החברתית כאמצעי שיווקי ותקשורתי מול קהל הלקוחות, דווקא גופי ה-IT בארגון הם אלו ששמים את הרגל הפעם.