Devicescape

אינטרנט

כמה תסכימו לשלם על שימוש ברשת אלחוטית במקום ציבורי?

מחקר חדש שפורסם על-ידי חברה אמריקאית מבשר כי 67% מהמשתמשים לא מוכנים לשלם תמורת גישה לרשת אלחוטית במקומות ציבוריים, אך כן מוכנים לצפות בפרסומות על-מנת לקבל שירותי גלישה בחינם. בארץ המצב קצת שונה, מאחר ורוב הרשתות הפרוסות במקומות הציבוריים פתוחות לשימוש, אך אם הייתם צריכים לבחור? הייתם מעדיפים לשלם או לצפות בפרסומות במשך הגלישה?