d.co.il

דפי זהב – מעודדים את העובדים לגלוש ברשתות חברתיות

הנהלת החברה הפיצה השבוע לעובדיה אמנת שימוש במדיה חברתית, שאת תכניה גיבשה בשבועות האחרונים בשיתוף צוות האינטרנט והתוכן של החברה והודיעה כי הם יכולים מכל מחשב, בכל זמן לגשת לכל אתר רשת חברתית ולקחת בה חלק פעיל