CyanogenMod

הודחתם מ-Android Market? יש אלטרנטיבה

מפתחי הרום הפופולארי Cyanogenmod החליטו לבנות חנות אפליקציות אלטרנטיבית, עבור כל אלה שנודו מאנדרואיד מרקט. ייעול עבור המשתמשים, או מקור נוסף להחדרת מזיקים במכשירי המשתמשים?

CM Logoפיתוח

האם סמסונג ו-CyanogenMod7 משלבות ידיים?

נראה כי ההצלחה הגדולה של ה-CyanogenMod למכשיר הגלקסי S הגיעה עד לחלונות הגבוהים בסמסונג, שהחליטו לשלוב לצוות הפיתוח של הרום מכשירי Galaxy S 2, על-מנת לעזור להם להתאים את הרום גם למכשיר החדש.