Cory Booker

מדיה חברתית ונבחרי ציבור

במהלך הסופה שהשתוללה בחוף המזרחי בשבוע האחרון, ראש העיר של ניוארק השתמש בטוויטר כדי לשמור על קשר עם האזרחים הכלואים בבתיהם. על שימוש מושכל במדיה חברתית.