Computer Associates

היי-טק ו-IT

CA ו-NetApp יציעו פתרונות ניהול מורחבים לתשתיות ענן ציבוריות ופרטיות

החברות CA ו- NetApp הכריזו השבוע על הרחבת הסכם שיתוף הפעולה ביניהן בתחום הפתרונות ועל פיתוח משותף של פתרונות ניהול לסביבות ענן ציבוריות ופרטיות. במסגרת ההסכם המורחב ישלבו החברות בין הפתרונות של CA לווירטואליזציה, מיכון ואבטחת שירות לבין הפתרונות של NetApp לניהול האחסון.

היי-טק ו-IT

חברת CA הודיעה על רכישת Oblicore

חברת CA הודיעה השבוע על רכישת חברת, Oblicore המספקת פתרונות לניהול רמת השרות. פתרונות החברה, מיועדים לסייע על גישור פערי הציפיות בין הגורמים העסקיים לבין מחלקת המחשוב, ולשפר את ניהול השירות בסביבות ארגוניות ובסביבות של מחשוב עננים