Commerce Sciences

טאבולה רוכשת את Commerce Sciences הישראלית

המוצר של Commerce Sciences מאפשר לשנות כל אתר בצורה דינמית על מנת להתאים אותו למשתמש הספציפי. באמצעותו – טאבולה תוכל להרחיב את חווית ההתאמה האישית שלה מעבר להמלצות תוכן בתחתית המאמר