CastleVille

מה עובר על זינגה?

החברה שעומדת מאחורי פארמוויל וסיטיוויל מתמודדת עם לא מעט בעיות כמו שחיקה ונטישה של שחקנים שאיבדו את העניין