Buffy

רגע לפני: מה פייסבוק מתכננת לנו מחר?

רגע לפני שדלתות אירוע ההכרזה המסתורי של פייסבוק נפתחות, הרשת כבר משתוללת לגבי מה היא עתידה להציג, וכיצד, אם בכלל, זה הולך לשנות את חווית השימוש שלנו ברשת החברתית