bitcoins

טכנולוגיה

בנק ישראל בהתייחסות ראשונה לביטקוין, ממליץ להתרחק

במסמך שפורסם היום מוצגות חולשותיו המוכרות והידועות של המטבע הווירטואלי, אך לא עמדה רשמית של המדינה כלפיו. בעולם לעומת זאת, יותר יותר מדינות כבר מגבשות מדיניות ברורה - בעוד שבסין נאבקים בו, בגרמניה ובקנדה דווקא מקבלים את הביטקוין בברכה.