B&H

משלוח מהדוד סאם

רכישה של מוצר מחו”ל עלולה להראות כמסובכת ומורכבת למי שלא התנסה בה. היא מלוות בשלל חששות, החל מההיבטים הקשורים למשלוח, דרך החשש להשתמש בכרטיס האשראי שלנו באינטרנט, ועוד. כל המידע שצריך לדעת לפני שמחליטים לרכוש מוצר מחו”ל