Auto Desk

אוטודסק מקימה פעילות מחקר ופיתוח בישראל – ראיון עם גורי שטרק

ענקית התוכנה אוטודסק הודיעה היום על פתיחת מרכז מו"פ חדש בישראל ואנו הצלחנו לתפוס את גורי שטרק, אחד המנהלים הבכירים באוטודסק העולמית לשיחה מעניינת על החברה, על הענן ועל השוני בין החיים בישראל ועסקים בארצות הברית.