Asha

אבטחת מידע

האם נוקיה מנטרת את השימוש במכשיריה?

בדיקה שערך מומחה אבטחה מלמדת כי נוקיה מנטרת את התנועה של הגלישה באינטרנט בחלק מהמכשירים הסלולריים שלה. כלומר, לחברה יש אפשרות לגשת לכל תכני האינטרנט של המשתמשים, הכוללים גם מידע רגיש הנשלח באמצעות חיבור מאובטח, HTTPS, כגון סיסמאות, שמות משתמש וכדומה.