Accenture

היי-טק ו-IT

סקר אקסנצ'ר: ספקיות התקשורת יפתחו יותר סניפים וישפרו את חוויית הלקוח עד 2012

התגברות הפעילות הקמעונאית של ספקיות התקשורת נובעת מדרישת הלקוחות לתקשורת ישירה, שדרוג ומינוף תהליך המכירה, ואפשרות להדרכת הלקוחות. 42% מבכירי ספקיות התקשורת צופים כי גידול בהכנסות מסניפים קמעונאיים בשנתיים הקרובות