Aardvark

האם גוגל מתבגרת?

בסוף השבוע האחרון הודיעה גוגל על סיום חייהם של עשרה מוצרים נוספים מתוך מטרה למקד את עסקי החברה. האם החברה שהייתה מונעת עד כה על-ידי גחמות מהנדסים בלבד מתחילה להתבגר?