z4root

Root למכשירי האנדרואיד בלחיצת כפתור

כמעט מאז יציאתו של האייפון נהנים משתמשי המכשיר מהאפשרות לפרוץ את מגבלות מערכת ההפעלה ולהנות מעולם חדש של אפשרויות. בכל הקשור לאנדרואיד, פריצת המגבלה היא קצת פחות רלוונטית מאחר והאנדרואיד היא מערכת הפעלה פתוחה יותר. אף על פי כן, אם רציתם לפרוץ את האנדרואיד שלכם, עכשיו אפשר לעשות זאת ביתר קלות.