XIV

יבמ מוסיפה יכולות חדשות לשרתי האחסון של XIV

IBM חשפה שורת שיפורים במערכות האחסון הארגוניות שלה ממשפחת XIV המפותחות בישראל, ובמערכות DS8000, המאפשרים לעסקים לנהל טוב יותר את הכמויות ההולכות וגדלות של מידע הנאגר במהלך פעילותם השוטפת. בין המאפיינים החדשים – היכולת להפעיל מערכות גיבוי באתרים מרוחקים ושיפור ביצועים בשיעורים של עד 30%.